Bucić, naš nasušni…

Pitajte Požarevljane da li su čuli za Dragoslava Bogdanovića. Neki će slegnuti ramenima i reći  “ne“; Oni koji su bili pažljivi čitaoci tekstova u “Reči naroda“, “Večernjim novostima“, “Borbi“, “Sportu“, “Vijesniku u sredu“, ili pratili tada jedini program Radio-televizije Beograd, itd znaće o kome je reč. Međutim, kada spomenete prezime Bucić, najveći broj njih, osim  […]

Opširnije