Veliko Gradište Neša 01

Veliko Gradište: Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu paketa pomoći

BRANIČEVSKI OKRUG VESTI

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, pokrenula je postupak prikupljanja ponuda za kupovinu materijala i opreme za opremanje i renoviranje dve seoske kuće kupljenje sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Vašu ponudu sa potpisanim modelom ugovora, dostavite do 15. juna 2020. godine u 10.00 časova, na adresu Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, sa naznakom „ponuda za kupovinu opreme i građevinskog materijala – ne otvarati“

Na poleđini koverte ponuđač naznačava svoje podatke, adresu, telefon i kontakt osobu.

Rok plaćanja do 45 dana, od dana prijema ispravno ispostavljene fakture o isporučenim dobrima.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. Odloženo plaćanje je buzuslovno, odnosno ponuđač ne može da zahteva od naručioca, izdavanje bilo kakve pismene garancije.

Isporuka dobara ne može biti duža od 5 radnih dana, od potpisivanja ugovora.

Mesto isporuke: Požeženo i Kusiće

Svaki od korisnika (dva korisnika) ima pravo na isporuku dobara u maksimalnom iznosu od 200.000,00 sa obračunatim PDV-om.

Ponuda se može davati parcijalno, odnosno za onu poziciju iz specifikacije sa kojom ponuđač raspolaže.

Izbor ponuđača vršiće se na osnovu najniže ponuđene cene odvojeno za svaku poziciju (npr ako je ponuđač najpovoljniji na rednom broju 12, 19, 80 i 89 za iste biće mu dodeljen ugovor u iznosu iskazane vrednosti tih pozicija).

Naručilac zadržava pravo da izvrši korekciju u količini navedenih proizvoda u skladu sa raspoloživim sredstvima .

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti pisanim putem ili elektronski na: milavesna06@yahoo.com, kontakt osoba Vesna Milanović.