Zaprasivanje Komaraca

U sredu zaprašivanje protiv komaraca

VESTI

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će se adulticidni tretman zaprašivanja komaraca sa zemlje izvršiti u sredu 05.07.2017. godine u periodu od 19 časova.

Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ tretiraće komarace na sledećim lokalitetima:

Rečica
Kličevac
Ljubičevo
Zabela
Ostrovo
Dubravica
Batovac