56 Ljki Prepone 01

59.Ljki: Konjički program – Satnica

Požarevac Sport

59. LjUBIČEVSKE KONjIČKE IGRE
KONjIČKI PROGRAM
SATNICA

Petak 2. septembar 2022. godine
11:00 Reginoalna izložba konja svih rasa
18:00 Svečani defile

 

Subota 3. septembar 2022. godine
13:00 Kasačka trka „Resava“
13:30 Galopska trka „Mihajlovac“
14:00 Kasačka trka „Mlava“
14:10 Voltižovanje dece
14:30 Preponska utakmica „Knjeginja Ljubica“
15:30 Kasačka trka „Dunav“
16:00 Galopska trka „Vojvoda Milivoje Živanović“
16:30 Kasačka trka „Morava“
17:00 Voltižovanje dece
17:30 Polufinale Ljubičevskog konjičkog višeboja

Nedelja 4. septembar 2022. godine
13:30 Galopska trka „Vojvoda Blagoje Urošević“
14:00 Kasačka trka „Stig“
14:30 Galopska trka „Kostolac“
14:40 Voltižovanje dece
15:00 Preponska utakmica „Knez Miloš“
16:00 Galopska trka „Braničevo“
16:30 Kasačka trka „Knez Mihailo“
17:00 Galopska trka „Kup Ljubičeva“
17:30 Voltižovanje dece
18:00 Finale Ljubičevskog konjičkog višeboja
19:00 Svečano zatvaranje 59. Ljubičevskih konjičkih igara