Zaprasivanje Komaraca

Akcija suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Žabari

VESTI

Dana 12. jula 2019. godine (PETAK) biće sprovedena akcija suzbijanja komaraca na teritoriji Opštine Žabari u periodu od 19 do 23 časova.

Suzbijanje komaraca biće izvedena sa zemlje, na otvorenim porvšinama i to sledećim vrstama tretmana:

  1. Larvicidni biološki tretman sa zemlje i
  2. Adulticidni hemijski tretman odraslih formi sa zemlje. Upozoravaju se pčelari da budu u pripravnosti, jer preparati koji se primenjuju mogu nepovoljno delovati na pčele. Preporuka je da se košnice zatvore tokom tretmana u gore navedenom periodu.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŽABARI