Dom Kulture Istaknuta Slika žabari 02

Asfaltiran plato ispred Doma kulture i deo ulice Miroslava Ivkovića u Žabarima

BRANIČEVSKI OKRUG VESTI ŽABARI

Opština Žabari asfaltirala je plato ispred Doma kulture u Žabarima na k.p. br 334/1 K.O. Žabari.

Plato je površine 614 metara kvadratnih.

U mestu Žabari, opština Žabari, asfaltiran je deo ulice Miroslava Ivkovića na k.p.br. 7079 K.O. Žabari, krak koji spaja ulicu Miroslava Ivkovića sa ulicom Rose Trifunović.

Ukupna dužina ulice iznosi 105 metara, a širine je 3 metra.

Takođe, u opština Žabari, asfaltirana je ulica Andre Colića na k.p.br. 7129 K.O. Žabari, sa krakom Karađorđeve ulice na k.p. br. 7093/1 K.O. Žabari.

Ukupna dužina ulice Andre Colića iznosi 278 metara, a širine je 3 metra. Dužina kraka Karađorđeve ulice iznosi 78 metara, dok je širina takođe 3 metra.

Troškove asfaltiranja snosi opština Žabari, dok je izvođač radova firma Arbag Aranđelovac.