Bez grejanja do 18 sati deo ulice 6. Ličke

Vesti

JP „Toplifikacija“ obaveštava potrošače da će se obavljati radovi na toplifikacionoj mreži. Uočeno je curenje na priključku stambenog objekta u ulici 6. lička 2/5. U toku današnjeg dana će se izvršiti iskop i priprema za intervenciju i intervencija (ako je manjeg obima). Ako je intervencija većeg obima izvršiće se sutra pre podne.

Bez grejanja će biti pet individualnih stambenih objekata u ulici 6. Ličke od 2/2 do 2/5 od 11 do 18 sati.