Bez grejanja Proleterska, Bosanska i Partizanska

Vesti

Usled intervencije na cirkulacionoj pumpi, u vremenu od 10 do 13 sati, bez grejanja će biti korisnici na adresama Proleterska od broja 24 do 40, Bosanska od 31 do 47 i Partizanska od 8 do 10.