Muzej Petrovac 02

„Carevi mladić“ – Izložba eksperimentalnog stripa i projekcija animiranog filma Dragane Kuprešanin u Petrovcu na Mlavi

BRANIČEVSKI OKRUG KULTURA PETROVAC NA MLAVI VESTI

U četvrtak, 11. aprila u okviru manifestacije „Strip 9. trip“ u Galeriji Zavičajnog muzeja – Petrovac na Mlavi otvorena je izložba eksperimentalnog stripa i projekcija animiranog filma „Carevi mladić“. Ova manifestacija održava se od 2014. godine u znak sećanja na Božidara Božu Veselinovića, istaknutog ilustratora i strip crtača druge polovine XX veka. Izložbu su otvorile direktorka Muzeja Žaklina Perić i autorka izložbe dr um. Dragana Kuprešanin.Muzej Petrovac 03

„Carevi mladić” (2014/2015) je trilogija nastala na osnovu istoimene kratke priče savremenog autora Ivana Branisavljevića, a zasnovana je na različitim teorijama mas medija sa težnjom preispitivanja njihovih savremenih likovnih formi. Obuhvata segmente grafike, stripa i animacije. Osnovno polazište rada je ispitivanje granica ovih medija (ilustracija – grafika – strip – animacija) i načina na koji svaki od njih mogu koegzistirati u odnosu na ostale kao njihovi strukturalni elementi. Serija grafika – eksperimentalni strip kaiš ,,Carevi mladić“, konceptom je određen za galerijske prostore, jer je ideja rada da formalno i produkcijski prelazi okvire klasičnog medija. Naraciju koju grafike formiraju na zidu galerije, posmatrač prelazeći/prolazeći niz, može da interpolira i animira svojim učešćem u delu – galerija postaje epistemološki interaktivni medij, a publika deli iskustvo stvaralačkog procesa umetnika. Strip ,,Carevi mladić“ drugi je segment rada i obuhvata devet strip tabli namenjenih galerijskom izlaganju, koje, takođe, ima za cilj da klasičnu strip produkciju vezanu za mas medije (štampu) izmesti u prostor.

Muzej Petrovac 01

Najzad, kratki animirani film ,,Carevi mladić“ (2015, trajanje 00:04:22), koji dinamizuje naraciju prethodna dva segmenta opusa inkorporirajući njihove elemente, povratno, predstavljen u istom galerijskom prostoru, potencira strukturalne paradigme grafike i stripa i potvrđuje se – poput kvadrata stripa ili otiska grafike. Ova trilogija iznova, oneobičavanjem preispituje granice novih medija i izmeštanjem rada van očekivanog (štampa/TV/internet) u galeriju referira na sliku prerenesansnog koncepta koja je neodvojiva od prostora (arhitekture). Digitalna grafika, strip i animacija, juksta-pozicionirani u galerijskom prostoru, ukazuju na modulacije medija koji u našem vremenu bivaju transformisani upravo u interaktivnu mrežu metamedija. Devet grafika, devet strip tabli, zajedno sa filmom – semiotički ukazuju na samoobnovu, kroz ponovno, ciklično strukturisanje u današnje metamedije.

dr um. Dragana Kuprešanin

Izvor i foto: Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi