335022667 6330308696988743 1395842427353109057 N Copy 768x576

Deca kroz zabavu uče o bezbednom ponašanju u saobraćaju

Brančevski okrug Društvo Vesti

U 71 lokalnoj samoupravi u toku su opštinske Pažljivkove smotre

 

Širom Srbije održava se opštinski nivo Pažljivkove smotre za decu prvih i drugih razreda osnovnih škola, kao i za predškolce.

Opštinske smotre se organizuju u 71 lokalnoj samoupravi i na njima, pored dece takmičara, učestvuje i veliki broj njihovih drugara, vršnjaka u publici. Kroz vršnjačku edukaciju i druženje, deca na zabavan način uče o saobraćaju, uz podršku vaspitača, učitelja i roditelja. Upravo njihovo aktivno uključivanje u rad sa decom je najvažnije za podizanje nivoa saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja dece.

Za razliku od školske smotre, na kojoj je oko 90.000 dece polagalo testove, na opštinskoj smotri se nadmeću četvoročlani timovi koji predstavljaju svoje škole. Ekipe čine deca koja su na školskim smotrama pokazala različit nivo znanja, a izbor članova izvršen je putem softvera tako što se u svakom timu nalaze, kako deca sa najviše osvojenih bodova, tako i deca sa najnižim nivoom saobraćajnog znanja kako bi učili jedni od drugih.

Projekat organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa lokalnim samoupravama i lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja u cilju povećanja bezbednosti dece u saobraćaju i u skladu sa strateškim ciljem Vizija 0 poginule dece u saobraćaju.

Nakon opštinskih smotri slede regionalne Pažljivkove smotre koje će se održati u 12 regiona u Srbiji.

Fotografije su arhiva ABS i lokalnih samouprava, uz saglasnosti roditelja u vrtićima i školama.