Struja Jesen 02

Delovi opština Petrovac, Kučevo, Malo Crniće i Golubac bez struje

BRANIČEVSKI OKRUG GOLUBAC INFO KUČEVO MALO CRNIĆE PETROVAC NA MLAVI VESTI

Petrovac 07:30 – 10:00 deo naselja Dubočka Mlava (traFo oblast Dubočka Mlava 1 – kula),
Petrovac 07:30 – 10:00 deo naselja Trnovče (traFo oblast Trnovče Kosanići 2),
Petrovac 10:00 – 12:00 deo Orljeva (traFo oblast Orljevo 1 kula),
Petrovac 10:00 – 12:00 deo Velikog Popovca (traFo oblast Veliki Popovac 4),
Petrovac 12:30 – 15:00 deo Velikog Popovca (traFo oblast Veliki Popovac 5),
Petrovac 12:30 – 15:00 deo Orljeva (traFo oblast Orljevo 2),
Malo Crniće 08:30 – 14:00 Zabrega i deo Šapina (traFo oblast Šapine 5),
Kučevo 08:30 – 14:00 naselje Kolonija, Kučajna, Cerovica, Bukovska, Bukovska reka, Ravnište i Ceremošnja,
Golubac 08:30 – 14:00 deo zaseoka Stupanj u naselju Krivača.