Davanje Krvi

Dobrovoljno davanje krvi, u utorak, 13. juna u sali Crkvene opštine Novi Kostolac

VESTI

Crkva Sv. Maksima Ispovednika i Gradski odbor Crvenog krsta Požarevac organizuju dobrovoljno davanje krvi, u utorak, 13. juna u periodu od 9 do 14 časova, u sali Crkvene opštine Novi Kostolac.

Dobrovoljno davanje krvi sa ciljem spasavanja ljudskih života je human čin i zasniva se na principima dobrovoljnosti, anonimnosti i solidarnosti.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18 do 65 godina. Svojim dolaskom pokažite svoju hrišćansku ljubav i požrtvovanje za bližnje!

Da podsetimo – pre davanja krvi preporučuje se zdrav doručak.