Dugovanja za porez preduzetnika u Požarevcu premašila 4,2 milijarde dinara

VESTI

Dugovanja za porez preduzeća i preduzetnika iz Požarevca premašila su 4,2 milijarde dinara, što je milijardu dinara manje od ukupnog budžeta Požarevca za 2018.

Poreska uprava Požarevca objavila je listu dužnika, preduzeća koja zbog poreskih obveza idu u likvidaciju, listu firmi koje su u stečaju i kojima je izbrisan PIB.

Budžet Požarevca u 2018. iznosi skoro 43 miliona evra, odnosno oko 5,1 milijardu dinara, a preduzeća i preduzetnici iz Požarevca duguju za porez državi više od 4,2 milijarde dinara.

Dugovanja za porez četiri aktivna preduzeća iz Požarevca prelaze 220 miliona dinara. Među njima, najveći dužnik je Privredno društvo Požarevac Promet doo sa dugom skoro 113 miliona dinara.

Neka dužnici pojavljuju se godinama na spiskovima Poreske uprave i svaki put dugovi su veći, uglavnom za iznos kamate. Tako je dug zadruge Jedinstvo sa 51 milion dinara iz 2014. godine porastao u 2017. godini na skoro 62 miliona dinara.

Deo poreskog duga se odnosi i na požarevačke firme u stečaju. Najveće dugovanje ima Privredno društvo za promet i usluge MDS-komerc doo Požarevac sa više od 217 miliona dinara i Žitostig AD Požarevac koje državi za porez duguje bezmalo 198 miliona dinara.

Sedam preduzeća odlazi u likvidaciju s dugovanjem od 93,5 do 35,5 miliona dinara.

Iz registra aktivnih preduzeća brisani su DP Voće produkt zbog duga od 509 miliona dinara, AD Javor 145,3, PD Gramada 90,9 milona dinara, Fudbalski klub Mladi radnik 59,5 miliona dinara.

Mesnoj industriji Požarevac zbog duga od 134,5 miliona dinara oduzet je PIB, doo Srna duguje 85,3 Maestrala 43 miliona dinara.

Među 11 preduzetnika, najveći poreski dug imaju troje advokata, koji se kreće od 7,4 do 9,7 miliona dinara.