Sednica 01 Copy 1024x768

Dvadeset sedma sednica Skupštine Grada Požarevca zakazana za četvrtak, 28. septembar

Društvo Požarevac Vesti

Mladen Ničić, predsednik Skupštine grada Požarevca sazvao je 27. sednicu Skupštine Grada Požarevca za četvrtak, 28. septembar 2023. godine.

Sednica će se održati u Centru za kulturu Požarevac, Velika sala, ulica Jovana Šerbanovića 1, sa početkom u 10 časova.

Skupština Požarevca u četvrtak, 28. septembara trebalo bi da donese odluke o Predlogu Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštins Grada Požarevca,

kao i o  Predlozima odluka o otuđenju zemljišta iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe i javnog nadmetanja po tržišnim uslovima.

Takođe na dnevnom redu će se naći:

Predlog odluke o dopunama Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog
zemljišta na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada
Požarevca (broj 09-06-122/20231 od 21, septembra 2023, godine);

Prellog Odluke o donuni Odluke o komunalnom uređenju, koji je podnelo
Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-123/2023-12 od 22. septembra 2023.
godine),

Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „Industrijska zona 11
faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu, koji je podnelo
Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-122/2023-2 od 21. septembra 2023. godine);

Preddog odluke o izmeni Odluke o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad
Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-122/2023-7 od
2!. sep tembra 2023. godine),

Predlog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period
januar-jun 2023. godine, koji je podnelo Gralsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-
87/2023-3 od 24, jula 2023. godine);

Predlog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na
teritoriji Grada Požarevca za 2023, godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada
Požarevca (broj 09-06-90/2023. | od 2. avgusta 2023. godine);

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu
Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ za radnu 2022/2023. godinu i
Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 1.1.2023. godine do 30,6.2023.
godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-123/2023-13 od 22.
septembra 2023. godine);

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske
ustanove „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu za radnu 2023/2024. godinu, koji je
podnolo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-122/2023-3 od 21. septembra 2023.
godine);

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Centra za
Kulturu Požarsvac, za 2023. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca
(broj 09-06-122/2023-4 od 21. septembra 2023. godine);

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa
rada Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac za 2023. godinu, koji je
podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09.06-!22/2023-5 od 21. septombra 2023.
godine);

Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora javnih
preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac o
raspodeli dobiti o pokriću gubitaka ostvarenih u 2022. godini.

Sednica Skupštine će se održati u Centru za kulturu zbog ustupanja prostorije skupštinske sale Republičkom zavodu za statistiku, za potrebe sprovođenja popisa poljoprivrede 2023. godine.