Dve lokacije za prodaju proizvoda za Uskrs na površini javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Društvo Požarevac Vesti

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj 27. marta 2023. godine, donelo je odluku o utvrđivanju lokacija za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs na površini javne namene na teritoriji Grada Požarevca za vreme trajanja uskršnjih praznika.

Odlukom su utvrđene lokacije:

Lokacija I: Gradski park i to: od druge staze od ulaza u zelenu pijacu do ulice 15.oktobra u Požarevcu,

Lokacija II: U ulici Lole Ribara na delu trotoara pored zelene pijace ( od ulice Šumadijske do kraja pijace) i u ulici Šumadijskoj ( od Lole Ribara do kraja pijace) u Požarevcu, kao lokacije javne namene za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs u periodu počev od 02.04.2023. godine zaključno sa 15.04.2023. godine.

Za korišćenje površine javne namene korisnik plaća naknadu u iznosu od 100,00 dinara po m2 dnevno.