Ekološki dom došao na red

Vesti
Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za sanaciju krovnog pokrivača na Ekološkom domu.

 

Procenjena vrednost javne nabavke je ukupno 4.375.000,00 dinara bez PDV-a  Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 14. avgust.

U javnoj nabavci se između ostalog navodi da šindra mora biti kvalitetna, suva i bez čvorova, minimalne širine 15 centimetara.

Rok za završetak radova je 45 dana od uvođenja u posao od strane nadzornog organa. Garantni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal mora biti minimalno dve godine.