Ekoloski Dom Pozarevac

Ekološki dom došao na red

VESTI
Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za sanaciju krovnog pokrivača na Ekološkom domu.

 

Procenjena vrednost javne nabavke je ukupno 4.375.000,00 dinara bez PDV-a  Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 14. avgust.

U javnoj nabavci se između ostalog navodi da šindra mora biti kvalitetna, suva i bez čvorova, minimalne širine 15 centimetara.

Rok za završetak radova je 45 dana od uvođenja u posao od strane nadzornog organa. Garantni rok na izvedene radove i ugrađeni materijal mora biti minimalno dve godine.