Fb Img 1663603155091

Ekskurzija za korisnike Centra za dnevni boravak dece i omladine

Društvo Požarevac

Realizacija višednevne ekskurzije za korisnike Centra za dnevni boravak dece i omladine ove godine realizuje se u Vršcu.

Grad Požarevac je finansijski podržao realizaciju ove ekskurzije kroz obezbeđivanje smeštaja i ishrane.

Korisnici su danas stigli i smestili se u hotelu Srbija.

Svi korisnici su obezbeđeni 24 -satnom negom i brigom od strane osoblja boravka.

U skladu sa vremenski prilikama biće realizovan i program ekskurzije koji je pretežno rekreativnog i kulturnog sadržaja.