14.07 Golubac1

Golubac: 26. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Brančevski okrug Golubac Vesti
U Golupcu se  održava 26. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednicu je otvorio predsednik Odbora Veroljub Arsić, nakon njega je prisutne pozdravio predsednik Opštine Golubac dr Nebojša Mijović.

Za ovu sednicu članovi Odbora usvojili su sledeći dnevni red:

1. Predstavljanje Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Golubac za 2021. godinu i Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva sa ograničenom odgovornošću za razvoj turizma „Tvrđava Golubački grad“, Golubac za 2021. godinu,

2. Razmatranje Izveštaja Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja – Sektor broj 3 i Sektor broj 4 Državne revizorske institucije i

3. Razmatranje preporuka za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih se došlo u postupku obavljanja revizije u Sektoru broj 3 i Sektoru broj 4 Državne revizorske institucije.

Pre početka sednice, članovima Odbora dobrodošlicu je poželeo predsednik Opštine Golubac, dr Nebojša Mijović, koji je istakao da Golubac i dalje pripada grupi nerazvijenih opština u Srbiji, ali da se opštinska uprava trudi da se taj nivo prevaziđe. On je ukratko upoznao članove Odbora sa infrastruktukturnim projektima koji su realizovani u prethodnih osam godina, od izgradnje puteva i mostova, ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu, rekonstrukcije starih i izgradnju novih vrtića i škola, kao i ulaganja u obnovu verskih objekata, sportskih objekata, izgradnja biblioteke i gradskog muzeja. Predsednik Opštine izrazio je očekivanje da će Golubac u narednom periodu napredovati više, posebno imajući u vidu dve važne turističke tačke, a to su Golubačka tvrđava i manastir Tumane, koji beleže veliki broj turističkih poseta tokom godine. On je poželeo članovima Odbora uspešan rad i pozvao predstavnike DRI da ukažu na greške koje je opština pravila, a koje su uočene tokom sprovedenih revizija, kako se iste više ne bi ponavljale.
U nastavku rada, članovima Odbora predstavljen je Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Golubac za 2021. godinu i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Društva sa ograničenom odgovornošću za razvoj turizma „Tvrđava Golubački grad“, Golubac za 2021. godinu. Izveštaj je predstavio predsednik Saveta Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.
U pauzi rada sednice Odbora, održana je Druga sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, kojoj je predsedavala predsednica Pododbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali članovi Podobora mr Svetlana Milijić, Rozalija Ekres i Nikola Radosavljević. Na sednici Pododobra razmotreni su sektorski izveštaji Državne revizorske institucije: – Sektora broj 3 i Sektora broj 4.
Izveštaj o radu Sektora broj 3 za 2021. godinu predstavio je Željko Motić, vrhovni državni revizor, a Izveštaj o radu Sektora broj 4 za 2021. godinu predstavio je vrhovni državni revizor Dragan Golubović.
Nakon rasprave, članovi Pododbora jednoglasno su usvojili izveštaje kojima se prihvataju sektorski izveštaji DRI – Sektora broj 3 i Sektora broj 4 za 2021. godinu i podneli ih Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na razmatranje i odlučivanje.
Pošto je Odbor finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava primio izveštaje Pododbora, u nastavku sednice je jednoglasno prihvatio izveštaje Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja- Sektor broj 3 i Sektor broj 4 DRI.
Članovi Odbora nastaviće rad u subotu, 15. jula 2023. godine, razmatranjem treće tačke dnevnog reda sednice: Razmatranje preporuka za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih se došlo u postupku obavljanja revizije u Sektoru broj 3 i Sektoru broj 4 Državne revizorske institucije.
Sednici su prisustvovali, pored članova DRI i predsednika Opštine Golubac, predstavnici opštinske uprave, predstavnici Društva sa ograničenom odgovornošću za razvoj turizma „Tvrđava Golubački grad“, čije je poslovanje bilo predmet revizije, kao i predstavnici UNDP-a.
Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bratimir Vasiljević, mr Svetlana Milijić, Nikola Radosavljević, dr Aleksandra Tomić, Tijana Davidovac, Zoran Stojanović, dr Nenad Mitrović, Dragan M. Marković i Rozalija Ekres.
Drugog dana rada, 15. juna 2023. godine, Odbor je razmotrio preporuke za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih se došlo u postupku obavljanja revizije u Sektoru broj 3 i Sektoru broj 4 Državne revizorske institucije.
Preporuke su predstavili vrhovni državni revizori Željko Motić, za Sektor broj 3 i Dragan Golubović za Sektor broj 4. Preporuke u Sektoru broj 3 za 2021. godinu se odnose na izmenu ukupno 11 propisa, kao i izmene šest propisa koje su date pre 2021. godine, a koje još uvek nisu sprovedene. U Sektoru 4 date su tri preporuke za izmenu propisa u 2021. godini i pet preporuka iz ranijeg perioda, koje nisu sprovedene.
Nastavku sednice prisustvovali su, pored članova DRI, i predstavnici Ministarstva finansija.
Nastavku sednice je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Bratimir Vasiljević, mr Svetlana Milijić, Zoran Stojanović, dr Nenad Mitrović i Dragan M. Marković.
Sednica van sedišta Narodne skupštine podržana je projektom „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.