Ljubicevo Ergela

Grad Požarevac namerava da gradi lavirint od žive ograde u Ljubičevu

Vesti

Raspisana je javna nabavka za idejno rešenje za izgradnju lavirinta na 2,5 hektara unutar Ergele Ljubičevo. Za idejno rešenje grad je spreman da plati nešto manje od 420.000 dinara.

Idejno rešenje bi trebalo da predvidi izgled i gabarit lavirinta sa stazama, vrstu sadnog materijala shodno klimatskim uslovima, vrsti i tipu zemljišta.

Unutar lavirinta bi trebalo da postoje i drvene osmatračnice, klupe i kante za smeće. Trebalo bi da poseduje automatski zalivni sistem i odgovarajuće osvetljenje.

Procenjena vrednost javne nabavke je 416.667 dinara bez PDV-a.