Ug Kultura Kud 01

Grad Požarevac potpisao ugovore sa kulturno-umetničkim društvima

Požarevac Vesti

Grad Požarevac je potpisao ugovore o finansiranju ili sufinansiranju sa devet Kulturno-umetničkih društava sa teritorije Grada Požarevca. Iz budžeta je za ove namene opredeljeno četiri miliona dinara.

Poseban deo budžeta grada Požarevac izdvaja se za projekte društava.

Grad Požarevac takođe preko Gradske opštine Kostolac finansira kulturno-umetnička društva sa teritorije ove opštine.

Gradski ansambl narodnih igara i pesama „GANIP“ se takođe finansira iz budžeta Grada Požarevca, ali preko Centra za kulturu, pod čijim okriljem i radi. Tako da Grad finansira kulturno-umetnička društva sa više od 7,3 miliona dinara, jer je uključeno i finansiranje „GANIP-a“.

Ugovore o finansiranju ili sufinasiranju su potpisala kultuno-umetnička društva iz Kličevca, Bubušinca, Rečice, Bradarca, Prugova, Poljane, Živice, Ćirikovca i Drmna. Vrednost sredstava koja su za ove namene izdvojena iz budžeta Grada Požarevca iznose četiri miliona dinara.

Izvor SatTv

Foto: P.J.