Gradonačelnik će posetiti osnovne škole i dodeliti opremu za TELEASISTENCIJU

Vesti

U utorak 18.aprila u 12 časova gradonačelnik Grada Požarevca Bane

Spasović sa saradnicima obići će Osnovnu školu Dositej Obradović gde će

dodeliti opremu za teleasistenciju koja je namenjena deci sa posebnim potrebama.

Nakon Dositeja, posetiće OŠ Kralj Aleksandar I, OŠ Vuk Karadžić i OŠ Desanka

Maksimović.

ŠTA JE TELEASISTENCIJA?

Teleasistencija je vaninstitucionalna usluga koja ima za cilj organizovanje i pružanje pomoći putem telefonske linije (aktiviranjem dugmeta aparata koji se nosi uz sebe).

Pored monitoringa, koordinacije i organizovanja hitne intervencije u kriznim situacijama (momentalno aktiviranje eksternih lica i organizacija pružanja pomoći u kriznim situacijama: hitna pomoć, privatne medicinske ustanove, policija, vatrogasci, porodica, prijatelji), teleasistencija predstavlja i uslugu praćenja stanja korisnika nakon hitnih intervencija kao i stanja slabo pokretljivih ili nepokretnih korisnika.

Drugi, ne manje važan, psihološki aspekt teleasistencije podrazumeva pružanje saveta, podrške, utehe u  različitim životnim situacijama (u zavisnosti od prirode poziva, podrška može da ima za cilj smirivanje korisnika, razgovor usled samoće, davanje različitih informacija i slično).