obilayak radova

Gradonačelnik grada Požarevca sa saradnicima obišao radove

Vesti

Bane Spasović, gradonačelnik grada Požarevca, Bojan Ilić, predsednik Skupštine grada Požarevca, Mitar Karadžić, menadžer grada Požarevca i Dalibor Miljković član gradskog veća zadužen za komunalnu infrastrukturu i saobraćaj obišli su danas radove u Porečkoj, Brežanskoj, u ulici Ivana Mažuranića, Stari korzo.

Gradonačelnik je istakao da je ovo samo početak sezone građevinskih radova i investicija u gradu Požarevcu. “Ono što mi želimo da izgradimo svu potrebnu infrastrukturu u gradu Požarevcu, da a zona bude snabdevena svom potrebnom infrastrukturom, naravno i ceo grad i sva naselja koja pripadaju gradu Požarevcu. Sredstva za toplifikaciju i za širenje i obnovu toplifikacione mreže su oko 300.000.000 miliona dinara, koja su izdvojena iz gradskog budžeta. Očekuju se velike investicije na području naselja Ćirikovac i Mz Sopot i ti radovi iznosiće oko 160.000.000 miliona dinara”.

Menadžer grada Požarevca Mitar Karadžić je istakao da je ulica Ratarska  u planu za rekonstrukciju, ali prvo mora da se odradi kišna kanalizacija pa tek onda da se pristupi uređenju trotoara i kolovoza.