stepanovic 01

GrO SNS Požarevac: Održani radni sastanci sa mesnim odborima

Politika Požarevac Vesti

Održano je više radnih sastanaka sa mesnim odborima.

Miodrag Stepanović, predsednik GrO SNS Požarevac vodio je sastanak sa MO Gornja mala 2, Saša Pavlović, potpredsednik GrO vodio je sastanak u Burjanu, dok je potpredsednica Gradskog odbora Anđelka Otašević vodila sastanak MO Braća Vujović.

Takođe su zasedali i mesni odbori Bulevar, Dragovac, Gornja mala 1 i Radna mala. Prisutnim članovima prenete su poruke sa Gradskog odbora i dogovoreni su dalji koraci.