Centar Leto 02 Vreme Pozarevac

Izveštaj sa javne rasprave o nacrtu Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

DRUŠTVO INFO POŽAREVAC VESTI

Gradsko veće Grada Požarevca sprovelo je u periodu od 03. do 17. marta 2023. godine javnu raspravu o nacrtu Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca.

Program javne rasprave o Nacrtu odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca, objavljen je na internet prezentaciji Grada Požarevca. Poziv je upućen svim građanima, predstavnicima civilnog društva, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim subjektima da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke i da daju predloge, sugestije i komentare na adresu elektronske pošte džrgama(frogagtemas.l5 ili poštom na adresu:

Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za komunalne delatnosti, energetiku i
saobraćaj, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: „Za javnu raspravu o nacrtu
Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada
Požarevca “.

U napred naznačenom periodu, blagovremeno su pristigle 2 predstavke:

– dana 09.03.2023. godine putem elektronske pošte pristigla je primedba od
strape Milice Bogdapović iz Požarevca koja se odnosi na ugostiteljski objekat Srpska
kafana u Karađorđevoj ulici. U primedbi su iznete pritužbe na komunalni red,
odnosno neprolisno. parkiranje i suviše glasnu muziku koja se reprodukuje iz
navedenog objekta. Kako se navedena primedba odnosi pre svega na nepoštovanje
komunalnog reda od.strane gostiju lokala, ista nije uzeta u razmatranje.

– dana 17.03.2023. godine putem pisarnice Gradske uprave pristigao je predlog
„Saniva 012“ d.o.o. koji se odnosi na definisanje bašte zatvorenog tipa i uslova za njeno
postavljanje kroz odredbe nove Odluke. Kako je Odeljenje za komunalne delatnosti,
energetiku i saobraćaj mišljenja da na području gradskog jezgra Grada Požarevca ne
postoji adekvatan prostor koji bi vizuelno i funkcionalno bio pogodan za formiranje
i postavljanje bašte zatvorenog tipa, predlog koji je podnet od strane „Saniva 012“
d.0.0. neće biti uvažen i inkorporiran u odredbe Odluke o postavljanju i uklanjanju
bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Po programu javne rasprave, osim navedenih primedbi, nije bilo drugih pisanih
predloga, odnosno predloga pristiglih putem pošte i pisarnice Gradske uprave Grada
Požarevca. |

Programom javne rasprave bio je predviđen i otvoreni sastanak predstavnika
nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima,
predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja. Isti je organizovan u
sali 107 Gradske uprave Grada Požarevca, dana 10.03.2023. godine. O navedenom sastanku
sačinjen je zapisnik koji je dostavljen uz ovaj izveštaj.

Što se tiče tema sa otvorenog sastanka i primedbi koji su istakli učesnici sastanka, najbitniji zaključci su sledeći:

1. Povodom pitanja izmene cene zakupa javnih površina, iste su regulisane i

utvrđene Odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji
Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 7/19 i 19/19);

2. Povodom pitanja izmene radnog vremena ugostiteljskih objekata, isto je

regulisano i utvrđeno Odlukom o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu,

turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada

Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 4/09, 9/09, 3/11 i 6/17);
42

3. Povodom pitanja početka primene Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti
ugostiteljskih objekata pa teritoriji Grada Požarevca i prestanka važenja
odredbi Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata
privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada
Požarevca i Pravilnika o tehničkim uslovima za postavljanje letnjih
bašti na površinama javne namene pa teritoriji Grada Požarevca, isto će
biti precizirano u prelaznim i završnim odredbama nove Odluke.

Ovaj izveštaj je sačinjen dana 18.03.2023. godine.
GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA