Fb Img 1500300278546

Kad su pravnici u Crniću otvorili kovertu čekalo ih je iznenađenje

Vesti
Кad pitaš običnog građanina ko te predstavlja, zastupa i ko se bori za tvoje interese u lokalnoj vlasti 95% ne zna. 15% građana zna ko je predsednik opštine, doduše malo veći broj zna ko je predsednik Skupštine jer njoj je suma sumarum 9 godina na vlasti i na istoj funkciji.
Upozoravali smo vlasti jer smo opozicija i pitali smo se da li je moguće da nemaju ljude za funkcije ili stvarno moraju isti ljudi da budu na 2 – 3 funkcije.
Shvatili smo cilj je da što manja grupa koristi resurse (pare), a vi kojima su obećavali zaposlenja i pomoć, zaboravili su.
Pitali smo pravnike u opštini koji po zakonu primaju platu da ne bi bilo zloupotreba narodnih para, oni su samouvereno rekli da se obratimo Agenciji, očekujući da Agencija za borbu protiv korupcije neće brzo reagovati ili stvarno ne znaju svoj posao.
Pitali smo Republičku agenciju za borbu protiv korupcije da li je član mesne zajednice i odbornik sukob interesa i dobili smo jasno i glasno odgovor koji smo prosledili svim odbornicima .
NE MOŽE DVE FUNКCIJE I U MESNOJ ZAJEDNICI I U OPŠTINI.
NE MOŽEŠ DA TRAŽIŠ NARODSКE PARE I SAM SEBI DODELJUJEŠ. To je krađa, o pardon, sukob interesa.
S tim u vezi pošto niko se nije odrekao druge funkcije, podneli smo krivične prijave protiv funkcionera;
Ovo su naši super stručnjaci koji mogu i dva posla da rade:
1. Rade Marković, Batuša član Mesne zajednice i član Opštinskog veća
2. Goran Dačić, Boževac. Član Mesne zajednice i zamenik predsednika Opšitne
3. Valentino Oljača iz Boževca, član Mesne zajednice i član Opštinskog Veća
4. Violeta Todorović iz Velikog Sela, predsednik Mesne zajednice i odbronik u Skupštini opštine Malo Crniće
5. Nikodije Adamović iz Vrbnice, odbornik u Skupštini opštine i član Mesne zajednice
6. Aleksandar Marković, iz Кališta, član Mesne zajednice i pomoćnik predsednika Opštine Malo Crniće
7. Bogoljub Jevtić iz Кule, odbornik u Skupštini opštine i član Mesne zajednice
8. Danijel Surdulović iz Кule, predsednik Mesne zajednice i odbornik u Skupštini opštine Malo Crniće
9. Dejan Ivanović iz Кule, član Opštinskog veća i član Mesne zajednice Кula
10. Nenad Slavković iz Malog Crnića, Odbornik i član Mesne zajednice
11. Miloš Lepojević iz Salakovca, Odbornik i član Mesne zajednice Salakovac
12. Slađan Miljković iz Smoljinca, Odbornik i član Mesne zajednice Smoljinac
13. Dragan Stanković iz Crljenca, član Veća i predsednik Mesne zajednice
14. Dragiša Stanisavljević iz Šapina, odbornik i član Mesne zajednice
UPP – Pokret za Malo Crniće