Paradajz

Ko će odlučivati o BEZBEDNOSTI HRANE u Srbiji?

VESTI

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz saglasnost Ministarstva zdravlja formiralo je stručni Savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane. U okviru tog Saveta 15 eksperata iz različitih oblasti doneće konačnu odluku o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji.

Koordinator saveta je doktor biotehničkih nauka Nenad Dolovac. Stalni članovi sa pravom glasa su profesor Farmaceutskog fakulteta, Ivan Stanković, specijalista higijene, Vesna Pantić Palibrk, profesor-doktor veterinarskih nauka, Nedeljko Karabasil, doktor biotehničkih nauka, Vesna Đorđević, doktor medicinskih nauka, Jelena Gudelj Rakić i profesor Poljoprivrednog fakulteta, Igor Jajić.
Članovi saveta bez prava glasa su predsednik Nacionalne organizacije potrošača, Goran Papović, doktor Veterinarskih nauka, Zoran Mićović, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja, doktor Raša Milanov i Instituta „Batut“, Dragana Jović.
Članovi po funkciji su predstavnici uprava za veterinu i za zaštitu bilja i Poljoprivredne inspekcije, a sekretar saveta je doktor Tamara Bošković.
Zadatak stručnog tela Saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane je da se bavi kompletnom proverom kvaliteta hrane u Srbiji , odnosno da obavlja proveru ispravnosti namirnica i da postavlja standarde za sredstva koja služe kao zaštita u proizvodnji i prometu hrane.
Stalni članovi saveta odlučivaće i o prometu GMO u Srbiji, odnosno naučna saznanja stručnog saveta biće presudna oko GMO i kompletne provere kvaliteta hrane.