Homoljski Motivi

Konkurs za idejno rešenje plakata 55. Smotre „Homoljski motivi“

BRANIČEVSKI OKRUG KUČEVO KULTURA VESTI

Centar za kulturu „Dragan Kecman“ Kučevo raspisuje NAGRADNI KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE PLAKATA 55. Smotre narodnog stvaralaštva „Homoljski motivi“

Smotra narodnog stvaralaštva „Homoljski motivi“ je najstariji i najznačajniji festival narodnog stvaralaštva u Republici Srbiji koji se bavi prikupljanjem, čuvanjem i prikazivanjem tradicionalne kulture prevenstveno kroz narodnu igru, ali i kroz pesme, običaje, muziku i sl. U svojoj istoriji dužoj od pola veka zaslužili su visoka državna priznanja kao što su Vukova nagrada i Turistički cvet.

Propozicije:

Pravo učešća imaju dizajneri, studenti umetničkih fakulteta, i svi kretivni ljudi u Republici Srbiji.

Učestvovanje je besplatno, a radovi se šalju poštom, u elektronskoj formi i pod šifrom.

Najbolji rad, po oceni Komisije, biće nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 60.000,00 dinara i koristiće se za plakat i drugi propagandni materijal 55. Smotre „Homoljskih motiva“.

Svi radovi koji uđu u uži izbor biće prikazani na kolektivnoj izložbi u okviru programa 55. Smotre „Homoljski motivi“.

S obzirom da se radi o Festivalu čiji je cilj očuvanje tradiconalne kulture i narodnog stvaralaštva u izvornom obliku, potrebno je da plakat odražava duh manifestacije i njen značaj kao kulturnog i turističkog događaja u Republici Srbiji.

Odabir žanra i autorski pristup potpuno su slobodni.

Rad treba da zadovolji osnovne norme dobro osmišljenog plakata: preglednost, razumljivost, tačnost. Poruka koju šalje mora biti dovoljno vidljiva i atraktivna kako bi privukla i zadržala pažnju posmatrača.

Vrednovaće se sklad između vizuelnog rešenja i zadate teme, navedenih smernica i tehnike izrade, kao i pravog odnosa između zadatih elemenata, a posebno inovativnost i originalnost radova.

Rad može biti delo jednog ili više autora (pri čemu se dodeljuje jedna nagrada za jedan rad bez obzira na broj autora).

Kandidat/i može/mogu podneti samo jedan autorski rad (koji mora biti delo i vlasništvo učesnika). Crteži, skice, foto-kopije i plagijati neće biti prihvaćeni.

Rad mora da odgovara temi, ne sme biti prethodno objavljivan, izlagan ili na bilo koji način publikovan i ne sme kršiti prava trećih lica.

U slučaju korišćenja lika bilo koje osobe, potrebna je njena pisana i overena saglasnost da njen lik može biti korišćen bez ikakvog ograničenja u slučaju da rad bude nagrađen ili selektovan za izložbu.

Organizator ne prihvata odgovornost za dizajn učesnika, niti je odgovoran za kršenje autorskih prava i neće biti uključeni u sporove oko autorskih prava.

Organizator će priznati zasluge umetniku, gde god je prikladno i moguće u kontekstu upotrebe.

Organizator zadržava pravo predloga promene/dorade originalnog dizajna i dodavanja logotipa jednog ili više sponzora.

Na plakatu je obavezna upotreba ćiriličnih fontova, osim tekstova koji moraju da budu ispisani latiničnim pismom.

Obavezni elementi na plakatu:

1. Logotip Smotre – izbor boje slobodan

2. Grafičko rešenje imena Smotre (Homoljski motivi) – izbor boje slobodan

3. Naziv manifestacije (Smotra narodnog stvaralaštva)

3. Vreme i mesto održanja (Kučevo, 31. maj – 3. jun 2023. godine)

4. Redi broj Smotre (55.)

5. Potpisani logotipi Ministarstva kulture i Opštine Kučevo, kao pokrovitelja – pojedinačno ne viši od 8-10% visine plakata

6. Fotografije Vukove nagrade i Turističkog cveta – pojednačno ne viši od 6% visine plakata

7. Internet adresa: www.homoljskimotivikucevo.org

Dodatne informacije na telefon 012/852-466, ili E-mail: smotrahomoljskimotivi@gmail.com

Više o konkursu pogledajte OVDE.