Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

VESTI

Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2017. godinu, studentima sa teritorije Grada Požarevca koji ostvare pravo na studentski kredit kod Societe Generale bank.

Opšti cilj konkursa je subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2017. godinu, studentima sa teritorije Grada Požarevca, koji ostvare pravo na studentski kredit kod Societe Generale bank, a koju je po sprovedenom postupku izabralo Gradsko veće Grada Požarevca. Subvencionisanje kamate se vrši za maksimalni iznos kredita do 100.000 dinara.