Kostolačke termoelektrane nastavljaju da premašuju plan

VESTI

U kostolačkim termoelektranama odvijaju se remonti koji treba da obezbede stabilnu i pouzdanu proizvodnju električne energije. Proizvodni plan za ovu godinu zahteva maksimalno angažovanje svih termokapaciteta u Kostolcu, tako da godišnja proizvodnja na kraju decembra iznosi oko 6,56 milijardi kilovat-sati električne energije.

I na početku letnjeg perioda, termokapaciteti za proizvodnju električne energije u „TE-KO Kostolac“ nastavljaju da premašuju plan. Kostolačke termoelektrane od početka godine do 10. juna proizvele su oko 3,1 milijardu kilovat-sati električne energije, što predstavlja učinak za 6,9 odsto veći od plana.

U Termoelektrani „Kostolac A“ je do 10. juna proizvedeno ukupno 907,9 miliona kWh električne energije. Remont bloka A1 je završen, nakon čega je usledio i remont bloka A2. Oba bloka ispunjavaju tekuće planove proizvodnje i potvrđuju da ova termoelektrana predstavlja izuzetno pouzdan činilac u termosektoru EPS-a. U ovoj termoelektrani se obezbeđuje i toplotna energija za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i okolnih naselja, što dodatno uslovljava njen stabilan rad tokom hladnijeg perioda godine.

Blokovi B1 i B2 takođe ispunjavaju proizvodne ciljeve, što je rezultiralo da do 10. juna ukupna proizvodnja u Termoelektrani „Kostolac B“ iznosi 2,2 milijarde kWh, što premašuje plan za više od 140 miliona kWh.