KPZ Grada Požarevca raspisuje K O N K U R S za ESEJ O GLUMCU

Kultura

Tradicionalni konkurs se raspisuje u čast Milivoja Živanovića.
Pravo učešća na konkursu imaju radovi koji do sada nisu objavljeni.
Najuspešniji radovi biće nagrađeni:
Prva nagrada: 20.000 dinara i plaketa Zlatno pero.
Druga nagrada: 10.000 dinara.
Treća nagrada:  5.000 dinara.
Radove na temu Esej o glumcu, (tri primerka) kao i kratku biografiju  poslati, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Kulturno – prosvetna zajednica Grada Požarevca
Sime Simića 1
12000 Požarevac
– Esej o glumcu-
Takođe, radove poslati i na email:kpzpozarevac@gmail.com, zajedno sa kratkom biografijom i naznakom „Esej o glumcu“.

Rok za dostavljanje radova je utorak, 27. mart 2018. godine.
Odluku o dodeli nagrada donosi stručni žiri, koji će imenovati Predsedništvo Kulturno – prosvetne zajednice Grada Požarevca.