Lokalna samouprava Opštine Kučevo preduzima sve što je u njenoj moći da izađe u susret svim svojim sugrađanima.

Da bi se olakšao pristup osobama sa invaliditetom pojedinim institucijama, trenutno su u fazi realizacije dva projekta izgradnje liftova za takve namene. Zgrade Opštinske uprave i Centra za kulturu „Dragan Kecman“ dobiće liftove koje će osobama sa invaliditetom pomoći da lakše i brže savladaju visinsku razliku.