Kučevo: Veće predložilo angažovanje eksternog revizora

Brančevski okrug Kučevo Vesti

U Svečanoj sali SO Kučevo „opštinska vlada“ je održala svoju 9. ovogodišnju sednicu kojom je predsedavao dr Ivan Rajičić.

Članovi Veća su doneli odluku da se Skupštini opštini uputi predlog za angažovanjem eksternog revizora za kontrolisanje završnog računa budžeta opštine za 2022. godinu, usvojili informaciju u vezi pružanja usluga iz okvira  akcije „Pomoć u kući“, Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kučevo za 2022.god, predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kučevo za 2023.god izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i i sistematizaciji radnih mesta u OU, posebnim organizacionim jedinicama i Opptinskom pravobranilaštvu opštine Kučevo, izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji opštine Kučevo za 2022.god i predloga istog za tekuću godinu.

Prihvaćen je zahtev JKP „Kučeva“ u vezi izmene postojeće sistematizacije i Programa poslovanja za tekuću godinu, odlučilo da sagleda mogućnosti da se prostupi realizaciji uređenja Spomen parka u centru Neresnice, razmatralo više zahteva MZ Voluja, kao i zahteva, molbi i prigovora  građana po različitim osnovama.

Izvor i foto. eKučevo