Kučevo: Veće predložilo Skupštini donošenje odluke o besplatnom vrtiću za svu decu

Brančevski okrug Društvo Kučevo Vesti

Opštinsko veće Kučeva, održalo je juče 11. redovnu ovogodišnju sednicu na kojoj je raspravljalo o blizu tridesetak tačaka dnevnog reda.

Svakako najzanimljivije su one koje se odnose na predlozima Skupštini opštine da na svom narednom zasedanju donese odluke kojima bi se svoj deci omogućilo besplatan boravak  u sva tri objekta Predškolske ustanove „Lane“ („Sunce“ i „Maslačak“ u Kučevu i „Cvrčak“ u Rabrovu), kao i prvom ovogodišnjem rebalansu budžeta.

Ukoliko SO da svoju saglasnost, odluka o besplatnom vrtiću bi se sprovodila od 01. septembra 2023. godine, a dobar deo neophodnih finansijskih sredstava bi se omogućio tako što će se smanjiti jedan većnik na stalnom radu kao i nepopunjavanje mesta pomoćnika predsednika opštine.  Kada se radi o rebalansu budžeta u obrazloženju za isti piše :

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Kučevo za 2023.god. uslovljen je potrebom da se uskladi prihodna strana sa prenetim sredstvima iz prethodne godine i ostvarenjem i rashodna strana sa prioritetima i prenetim obavezama iz prethodne godine.

     Na strani prihoda izvršena je korekcija pojedinih stavki tj. povećana su preneta sredstva iz prethodne godine, kao i prihodi od Ministarstva prosvete,  porezi na dohodak i drugi porezi, a prema ostvarenju iz prethodne godine. Primanja od prodaje neokretnosti i primanja od  zaduživanja su smanjena u skladu sa sugestijama Ministarstva finansija.   Ukupni prihodi su smanjeni i iznose  683.000.000,00.

     Na strani rashoda izvršena je korekcija kod  Skupštine opštine za troškove sprovođenje izbora za Savete u Mesnim zajednicama,  kod Opštinske uprave gde su opredeljena  dodatna sredstva za stalne troškove, jubilarne nagrade  i usluge po ugovoru,  za tekuće  popravke i održavanje vodovoda, povećana su sredstva za tekuće održavanje puteva, opredeljena sredstva za subvencije JKP i nabavku opreme, povećana sredstva za sufinansiranje energetske efikasnosti.Uz to, dodata su preneta neiskorišćena sredstva za nabavku adresnih tablica iz prethodne godine. Kod Štaba za vanredne situacije su takođe povećana sredstva.  Kod Vrtića su opredeljena dodatna sredstva za jubilarne nagrade, socijalna davanja i materijal u skladu sa predlogom Odluke o besplatnom boravku dece u Vrtiću. Uz to, povećane su pojedine stavke kod mesnih zajednica. Kod Centra za kulturu opredeljena su dodatna sredstva za organizaciju Homoljskih motiva. Određeni rashodi su smanjeni prema utvrđenim prioritetima, i to sredstva sa razdela Predsednika opštine i Opštinskog veća na ime mase plata za pomoćnika predsednika opštine i člana veća na stalnom radu, sredstva za kapitalne radove koji su trebali da se finansiraju iz zaduživanja,transakcije na ime javnog duga, usluge po ugovoru kod Biblioteke i Tos-a, kao i sredstva Centra za socijalni rad.Ukupni rashodi su utvrđeni u iznosu od 683.000.000,00 i usaglašeni sa prihodnom stranom.

Veće je, između ostalog,  usvojilo izveštaje o radu za prethodnu godinu Centra za socijalno,Centra za kulturu i Štaba za vanredne situacije  i prihvatilo inicijativu da opština Kučevo  uzme učešće u manifestaciji „Kolektivno venčanje“.

Izvor i foto eKučevo