Kucevo 3

Lista građana koji su dobili sredstva po osnovu sufinansiranja energetske sanacije stambenih objekata u Kučevu

Brančevski okrug Društvo

Na osnovu sprovedenog Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode na teritoriji opštine Kučevo za 2022. godinu ( koji je sadržao ukupno 8 mera:

 

– Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće;

 

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice;

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće;

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i

stambene zajednice;

Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice;

Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade;

Nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće;

Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće; )

Nadležna Komisija lokalne samouprave objavila je PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNjIH KORISNIKA formiranu prema raspoloživim sredstvima ministarstva i lokalne samouprave u vrednosti od 3.500.000 dinara.

Preliminarnau listu pogledajte OVDE.

Izvor: eKučevo