Morava Filter

Morava na sto načina

Zabava

Morava je reč koja označava vodu u izvesnom broju slovenskih jezika, nastala od reči morekoja u raznim oblicima postoji u većem broju jezika, što ima koren u indoevropskom mo.

Morava je stoga čest toponim za reke i može biti:

Velika Morava, reka u Srbiji, desna pritoka Dunava;
Zapadna Morava, reka u zapadnoj Srbiji;
Južna Morava, reka u južnoj Srbiji;
Binačka Morava, reka u južnoj Srbiji;
Morava, reka u Češkoj, Slovačkoj i Austriji, leva pritoka Dunava;
mada može biti i:

Morava, naselje u Bugarskoj, u opštini Svištov;
Morava, naselje u Sloveniji, u opštini Kočevje;
Morava, staro ime za Gnjilane;
Suva Morava, naselje u Srbiji, u opštini Vladičin Han;
Mala Morava, naseljeno mesto u Češkoj, u okrugu Šumperk;
Dolnji Morava, naseljeno mesto u Češkoj, u okrugu Usti na Orlici;
Gornja Morava, oblast u južnoj Srbiji, na Kosovu;
Morava, planina u Albaniji;
Morava, sandžak u Temišvarskom pašaluku;
Morava, aerodrom u Srbiji;
Morava, raketni sistem;
Morava, termoelektrana u sastavu termoelektrane Nikola Tesla;
Morava, brend cigareta.