Murali, da grad postane urbaniji

Vesti

Površine predviđene za oslikavanje murala su zid ženskog zatvora za koji su pribavljena
sva neophodna odobrenja i saglasnosti i 4 fasade u Tabačkoj čaršiji, što ukupno iznosi oko 1000 m2.

Objekti na čijim površinama je u planu oslikavanje od velikog su značaja za
vizuelni identitet grada. Takođe, po prvi put u našoj zemlji bi se oslikavala površina
koja je deo jedne ustanove poput Kazneno popravnog zavoda za žene, koja je jedina ustanova tog tipa u Srbiji i ima veliki istorijski značaj.

Pored zida Kazneno popravnog zavoda, fasade predviđene za oslikavanje se nalaze u glavnoj i najprometnijoj ulici u Požarevcu, u kojoj se pored kolovoza, nalaze široki trotoari kojima se svakodnevno kreće veliki broj pešaka. U pomenutoj ulici je postavljen veliki broj ugostiteljskih objekata, butici, prodavnice i banke, te je veliki broj ljudi koji svakodnevno, u kraćem, ili dužem zadržavanju, cirkulišu ulicom.