M03 9970

Na Srebrnom jezeru održana konferencija “Analiza demografske situacije u Srbiji“

Brančevski okrug Društvo

Regionalni Savez za život, u saradnji sa opštinom Veliko Gradište, organizovao je 5. novembra na Srebrnom jezeru regionalnu konferenciju na temu aktuelne demografske situacije, merama za podsticanje nataliteta, analizom aktuelnog popisa i slično.

Konferenciji je prisustvovao predsednik opštine Dragan Milić sa saradnicima iz ove oblasti kao i udruženja i eksperti iz Srbije i okruženja koji se bave zaštitom porodice, delovanjem protiv bele kuge, smanjenjem broja abortusa itd.

Savez za život od 2018. razvija demografsku platformu koja nudi strategiju i konkretne mere za suočavanje sa depopulacijom. Ovom prilikom predstavnici udruženja istakli su da analize najavljuju da će popis ove godine pokazati da je Srbija izgubila oko 700,000 stanovnika ili 10% populacije u odnosu na prethodni popis 2011. i ocenili kao vrlo zabrinjavajuće sa čim se slažu i u opštini Veliko Gradište.

“To nije samo u Srbiji, to je karakteristično i za druge susedne zemlje – ja sam često u Rununiji, i to nama daje obavezu, ne samo pravo, da ovakve skupove što češće organizujemo, da tema bude prioritet i u drugim opštinama i da preduzmemo, svako prema svojim mogućnostima, mere kako bismo doprineli da prevaziđemo ovo.“, rekao je Milić.

On je istakao da opština čini napore, sa oko petnaestak mera socijalne podrške i pogodnosti za porodice sa troje i više dece, među kojima su besplatan vrtić za treće dete, užina, prevoz itd, ali i sa uvođenjem novih.

 

“Juče smo se sa ‘Pokretom tri plus’ dogovorili da povećamo stipendije za svako treće dete i to otprilike 50% i bićemo prvi u Srbiji, ali bih želeo da to bude pokretač da se i drugi priključe, da uvedu da se 20% umanji porez na imovinu za sve porodice koje imaju troje i više dece. Možda je skroman doprinos, ali da pokupamo svi da damo doprinos da imamo više dece.“, najavio je predsednik.

 

Kako je rekao, ova situacija može da se poboljša samo ekonomskim merama, pored mera koja čini Vlada Republike Srbije i rukvovodstvo države, kako bi se ljudima stvorile mogućnosti da imaju dobre plate i zaposlenja te da će se i opština truditi da oko 5,000 svojih žitelja na radu u inostranstvu vrati i privuče, uz mogućnost da se bave turizmom gde se intenzivira gradnja i kupovina apartmana, a sve više porodica radi u tom sektoru.

 

Da ove mere daju rezultate, potvrdio je i Saša Stević, privrednik iz Smoljinca i organizator Dana borbe protiv bele kuge, rekavši da opština Veliko Gradište ima najbolju pronatallitetnu politiku u Srbiji i da je zato izabrana za mesto održavanja konferencije.

 

Prisutnima se obratio i Vladica Gavrilović, predsednik Pokreta tri plus i inicijator “ponosne kartice“ kao i mobilne aplikacije “Tri plus“ koja će u 2023. godini, pored popusta, doneti i nove pogodnosti i privilegije za roditelje sa troje i više dece koje se ogledaju u uspostavljanju ličnog QR koda za svakog roditelja koji je ostvario pravo na karticu, mogućnost besplatnog parkinga u svojoj lokalnoj samoupravi, razvijena društvena mreža u kojoj porodice sa troje i više dece mogu razmenjivati i poklanjati potrebne i nepotrebne stvari, onlajn pristup „Tri plus prodavnici”, mogućnost plaćanja računa sa popustom i svakodnevna obaveštenja o značajnim informacijama.

Autor i foto: Opština Veliko Gradište

 

.