Meštani sela Kličevac, Rečica, Bubušinac, Bradarac i drugih mesta sa područja grada Požarevca i gradske opštine Kostolac, predaće sutra u 11 časova, u gradskoj upravi Grada Požarevca, prikupljene potpise za peticiju protiv izgradnje regionalne deponije i za obustavljanje postupka javne nabavke izrade projektne dokumentacije.