Dom Zdravlja

Nova oprema za ultrazvučno i doplersko snimanje

VESTI

Dom zdravlja u Požarevcu raspisao javnu nabavku za opremu za akustično ultrazvučno i doplersko snimanje.

Procenjena vrednost javne nabavke za kupovinu ova dva aparata je 6,6 miliona dinara bez PDV-a, a rok za podnošenje prijava je 8. avgust.

Sredstva iz kojih će se finansirati nabavka obezbeđena su iz budžeta grada Požarevca i predviđena finansijskim planom Doma zdravlja Požarevac za 2017 godinu.

Aparati bi trebalo da budu dostavljeni najkasnije 15 dana nakon potpisivanja ugovora sa odabranim ponuđačem.