Romski Edu Cen 01

Novi projekat podrške održivim uslugama socijalne zaštite na lokalnom nivou

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zvanično su 16. januara 2023. godine započeli realizaciju projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“. Ovaj trogodišnji projekat finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020, ukupna vrednost je 6,5 miliona evra, a ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

Predviđene aktivnosti usmerene su na realizaciju tri cilja:

Cilj 1 – Unapređeni pravni, finansijski i institucionalni mehanizmi za održivo planiranje i implementaciju socijalne zaštite na lokalnom nivou 

Prva grupa aktivnosti u okviru ovog cilja biće usmerena na horizontalnu podršku sistemu socijalne zaštite na nivou lokalne samouprave (podrška svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji). U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Republičkim i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, radiće se na izradi standarda, metodologija i modela koji će služiti kao osnova za intenzivniji i uravnoteženiji razvoj usluga socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave.

Predviđena je i stručna podrška SKGO za najmanje 20 lokalnih samouprava za uspostavljanje ili unapređenje lokalnog sistema socijalne zaštite. Podrška će biti realizovana u skladu sa metodologijom opštinskog paketa podrške koju je SKGO razvila i primenjuje duži niz godina. Pet od 20 podržanih lokalnih samouprava dobiće dodatnu podršku za razvoj „novih mehanizama“, odnosno specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite.

Izabrane lokalne samouprave imaće mogućnost dobijanja finansijske podrške za finansiranje jedne (ili više) odabrane, neophodne usluge socijalne zaštite, sa fokusom na usluge koje doprinose deinstitucionalizaciji i koje su posebno važne za kvalitet i dalju održivost sistema socijalne zaštite.

Cilj 2 – Unapređena implementacija lokalnih mera i mehanizama za inkluziju Roma 

U skladu sa već uspostavljenim i održivim mehanizmima i politikama, podrška socijalnoj inkluziji Roma nadovezuje se na ostvarene rezultate iz prethodnih akcija i usmerava na dalje unapređivanje položaja Roma na lokalnom nivou, kroz sprovođenje prioritetnih mera predviđenih Strategijom za socijalno uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2022-2030).

Projekat će podržati formiranje novih koordinacionih tela i mobilnih timova u 10 odabranih jedinica lokalne samouprave i sufinansiranje godišnjih operativnih planova rada mobilnih timova, izradu novih 20 lokalnih akcionih planova za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, izgradnju i pilotiranje modela međuopštinske saradnje, uspostavljanje mobilnog tima za inkluziju Roma – inovativna i integrisana usluga socijalne zaštite na nivou JLS.

Cilj 3 – Poboljšan kvalitet usluga socijalne zaštite i mera inkluzije Roma na lokalnom nivou (grant šema)

Podrška gradovima i opštinama u cilju razvoja usluga socijalne zaštite i aktivne inkluzije u okviru trećeg cilja biće usmerena na realizaciju lokalnih projekata u okviru grant šeme. Podrška je namenjena implementaciji strateških prioriteta u lokalnim zajednicama, odnosno razvoju lokalnih službi socijalne zaštite. Akcenat će biti na uslugama koje bi podržale deinstitucionalizaciju kao strateški cilj reformi u socijalnoj zaštiti, sistema socijalne zaštite i u manjoj meri daljoj podršci merama za socijalno uključivanje Roma na lokalnom nivou.

Tokom trajanja projekta aktivnosti će biti usmerene na jačanje kapaciteta, umrežavanje i podizanje svesti u gradovima i opštinama u procesu uspostavljanja i unapređenja usluga socijalne zaštite, obezbeđena je podrška za sprovođenje i unapređenje lokalnih mera i mehanizama za inkluziju Roma, a socijalne usluge i mehanizmi inkluzije u lokalnim zajednicama biće dodatno unapređene.

Izvor: SKGO