O radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu na sednici 05.jula

Vesti

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Bojan Ilić, sazvao je 10. sednicu za 5.jul.

Na dnevnom redu su predlozi odluka o Gradskoj upravi grada Požarevca  i poveravanju poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva.

Odbornici će razmatrati predloge o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ sa Zakonom o javnim preduzećima, zatim odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima, tehničkom regulisanju saobraćaja na području Požarevca, određivanju prostora na kojima nije dozvoljeno okupljanje…

Takođe, biće reči i o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca,

Pred odbornicima su i predlozi rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta ,,Parking servisa“ Požarevac, a potom i rebalans 2 programa poslovanja tog preduzeća za ovu godinu.

Biće razmatran i finansijski izveštaj Javnog radio – difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ Požarevac – u likvidaciji za 2016. godinu, predlozi rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora i imenovanju direktora Narodnog muzeja Požarevac i o razrešenju i imenovanju članova Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Požarevca