Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“

Požarevac Servisne informacije Vesti

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.

Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 4., 5., 6., i 26.4.2023. godine u vremenu od 09.00 do 16.00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.

1. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i
stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.
2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES
biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI
DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.
3. U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta
delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu
opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu
pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.
4. Obaveštava se stanovništvo da u navedenom periodu ne boravi u označenom
prostoru i da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje
neeskplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, jer je to opasno po život.
Pri nailasku na neeksplodirana MES svako lice je dužno da o tome odmah
obavesti najbliže organe policije ili Komandu CO Kov u Požarevcu.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem neeksplodiranih MES i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.