Centar za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac obeležo je juče 40 godina od osnivanja i rada ove ustanove.
V.d. direktora Centra Danijel Živanović, podsetio je na poslove kojima se ustanova bavi kako bi obezbedila ostvarivanje prava građana u oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i drugih delatnosti u skladu sa zakonom.
On je zahvalio svim državnim organima i ustanovama sa kojima Centar sarađuje – Policijskoj upravi i pravosudnim organima, zdravstvenim i prosvetnim ustanovama, ustanovama za odrasle i stara lica, organizaciji Crvenog krsta kao i bivšim direktorima i zaposlenim stručnim radnicima.

Danijel Živanović, vd direktora

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić, koji usko sarađuje s ovom ustanovom i sreće njene korisnike, istakao je da se zaposleni suočavaju samo sa problemima i to životnim pitanjima, pitanjima dece, potrebom za lekovima, hranom i ostalim potrepštinama što su veoma teške stvari. On je napomenuo da će opština i dalje pružati podršku Centru kako bi radio bolje, kvalitetnije i kako bi zajedno pomagali ljudima.

 Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić

Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demogafiju Milka Milovanović Minić poručila je da je najvažniji zadatak podrška građanima u trenucima kada se nađu u teškim životnim situacijama i porodičnim krizama pred kojima mnogi ostaju nemi i gluvi. Ona je napomenula da je stoga važno da ostanu profesionalni i posvećeni, zajedno na istom zadatku, i podrška svakom korisniku da se ohrabri, da iskorači iz začaranog kruga straha, izolacije i siromaštva i postane aktivni broac za svoja prava i da ih ostvaruje uz njihovu pomoć.

Državna sekretarka Milka Milovanović Minić

Ovo ministarstvo bilo je i predlagač izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, u cilju poboljšanja kvaliteta života porodica, a naročito majki sa invaliditetom, a takođe je i predlagač izmena i dopuna Porodičnog zakona, na čijem radu se počinje od ponedeljka.
Kako je državna sekretarka rekla, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, donete su instrukcije o načinu rada i organizacije ustanova socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite deci u zaštiti  od zloupotrebe dečijeg rada. S Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Ministarstvo je donelo instrukciju o načinu rada centara u postupku održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljimam i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost. Ona je napomenula i da javnost u Srbiji treba da bude informisana o novim uslugama i projektima koje centri sprovode u svojim sredinama za dobrobit građana.
Svečani jubilej je bio prilika za dodelu zahvalnica za dosadašnji rad svim bivšim direktorima i zaposlenima kao i institucijama za nesebičnu saradnju.