Održana 21. sednica Skupštine opštine Malo Crniće – Više novca iz budžeta za poljoprivredu

Brančevski okrug Malo Crniće Vesti

Na 21.sednici Skupštine opštine Malo Crniće razmatrano je osamnaest tačaka dnevnog reda. Sednicom je predsedavala Goranka Stević.

Na početku sednice usvojen izveštaj o radu za 2022. godinu i plan rada za tekuću godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije. Prema rečima predsednika Opštine i komandanta Štaba Mališe Antonijevića u protekloj godini održane su dve sednice i Štab je učestvovao na okružnoj komandnoj simulacionoj vežbi „Srebrno jezero 2022“.

Odbornici su usvojili analizu poslovanja JKP „Čistoća“ za proteklu godinu.

U nastavku sednice data je saglasnost na izveštaj Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana za 2022. godinu. Ovom odlukom predviđena su četiri oblika socijalne pomoći: pravo na jednokratnu pomoć, pravo na pomoć u kući, pravo na opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. U prošloj godini odobreno je 398 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od 2.212.437 dinara, a pravo na pomoć u kući ostvarila su 3 korisnika.

Dvostruko više sredstva u odnosu na prošlu godinu, odnosno 15,1 milion dinara opredeljeno je za program podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Predviđene su četiri mere i to za prvu meru direktnih plaćanja opredeljeno je 800.000 dinara, za meru kreditne podrške izdvojeno je 1.200.000 dinara, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava 13 miliona dinara i mera podsticaja 100.000 dinara.

Zabrinutost svih odbornika bila je pojava Afričke kuge svinja u pojedinim naseljima na teritoriji opštine Malo Crniće, a koja uzima maha na teritoriji više opština u Braničevskom okrugu. Predsednik Opštine Mališa Antonijević je kazao da se radi o ozbiljnom problemu, jer ova bolest uzima maha na teritoriji više opština u Braničevskom okrugu, najugroženija naselja su Kravlji Do gde je u više poljoprivrednih domaćinstava izvršena eutanazija zaraženih životinja. Pojedinačnih slučajeva bilo je u Crljencu, Boževcu i Kuli, a uz pomoć JKP „Čistoća“ izvršno je bezbedno uklanjanje uginulih životinja. Predsednik je ovim putem apelovao na građane da ne iznose uginule životinje van domaćinstva kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze i da svaki sumnjivi slučaj prijave veterinarskoj stanici.

Izvor: Reč naroda

Foto:P.J.