Održana 26. redovna sednica SO Žagubica

Brančevski okrug Vesti Žagubica

Održana je 26. sednica SO Žagubica 17.03.2023.

Dnevni red je sadržao sledeće tačke:

Predlog Zaključka o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žagubica za 2023. godinu;
Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu predsednika opštine Žagubica za 2022.godinu;
Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Opštpnskog veća opštine Žagubica za 2022.godinu;
Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Žagubica za 2022.godinu;
Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Žagubica za 2022.godinu;
Predlog Rešenja o usvajanju izveštaja o radu Zavičajnog muzeja “Homolja“ u Žagubici za 2021. godinu
Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad opština Petrovac na Mlavi i Žagubica za 2022.godinu sa predlogom Zaključka o usvajanju finansijskog izveštaja Centra za 2022.godinu;
Predlog Zaključaka o ovlašćenju načelnika Opštinske uprave opštine Žagubica da daje mišljenje iz nadležnosti pravobranilaštva a u oblasti javne svojine;
Odbornička pitanja

Foto. www.zagubica.ls.gov.rs