Bos 4391

Okrugli sto na temu uspostavljanja efikasnog sistema vođenja evidencije o javnoj svojini

Društvo Vesti

U okviru projekta ,,Efikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave“ organizovan je okrugli sto na temu uspostavljanja efikasnog sistema vođenja evidencije o javnoj svojini. Učesnici su članovi rukovodstva, bili zaposleni u nadležnim odeljenjima Gradske uprave Grada Požarevca, kao i određen broj zaposlenih u opštinskim upravama opština partnera na Projektu. Diskutovano je pre svega o tome šta sam projekat predviđa od koraka koji će doprineti boljem sistemu upravljanja javnom svojinom, a zatim o tome koje su to najčešće prepreke u praksi, sa kojima se zaposleni suočavaju. Kako je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave da vode jedinstvenu bazu nepokretnosti u javnoj svojini, kao i da istu redovno ažuriraju i dostavljaju ažurirane podatke Republičkoj direkciji za imovinu RS, iznete su nove činjenice koje se odnose na migraciju samih podataka i to novine koje se odnose na masovnu migraciju podataka.

Diskutovano je i o problemima koji prate jedinice lokalne samouprave, počev od tehničkih kapaciteta koji moraju biti ispunjeni da bi dati podaci nesmetano mogli biti prosleđeni, do definisanja odgovornog lica prilikom elektronskog potpisivanja. Navedeni su i pojedinačni problemi na koje zaposleni nailaze prilikom migracije datih podataka. Između ostalog, ukazana je i obaveza formiranja vertikalne odgovornosti javnih preduzeća i ustanova kao korisnika nepokretnosti u javnoj svojini o dostavi i ažuriranju nastalih promena na nepokretnostima koje koriste. Utvrđeno je da nije uvek procedura upisa mreža u nadležnom Katastru sprovedena do kraja postupka, a iz razloga nepostojanja jasne procedure i pravilnika za postupanje. Pomenuto je da je došlo do izmene procedura i nadležnosti za dostavljanje akata za upis javne svojine na podzemnim mrežama-vodovima, tako što je u međuvremenu uspostavljena mesna nadležnost Repuličkog geodetskog zavoda u Kragujevcu.

Podsećamo, ova projekat se finansira iz sredstava Evropske unije, kroz program Eksčejndž 5 (Exchange 5), a sprovodi ga Grad Požarevac sa šest opština partnera: Veliko Gradište, Golubac, Petrovac na Mlavi, Žagubica, Kučevo, Velika Plana. Ukupna vrednost projekta je 208.000 evra.