Opštinsko veće se saglasilo sa promenom imena srednje škole

Opštinsko veće održalo je svoju prvu ovogodišnju sednicu na kojoj se našlo blizu dvadesetak tačaka dnevnog reda. Nadležni organi Ekonomsko-trgovinske i mašinske škole uputili su zahtev da im se odobri promena imena u Srednja stručna škola i veće se sa tim saglasilo. Usvojen je i novi Pravilnik o radu Turističke organizacije „Kučevo“, data saglasnost na program korišćenja budžetskih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, odlučeno da se Skupštini opštini na konačno potvrđivanje upute predlog Odluke o prenosu nekoliko nepokretnosti sa Republike  u javnu svojinu opštine, predlog izmene Odluke o postavljanju privremenih – manjih montažnih objekata na površinama javne namene naseljenog mesta Kučevo,  promenjen predsednik Komisije za popis imovine privrednih društava na teritoriji opštine Kučevo, usvojena ostavka Zorana Velimirovića na mesto predsednika Komisije za sprovođenje davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kučevo, imenovana Gordana Milenković kao lice odgovorno za obavljanje poslova koordinacije u vezi donošenja, sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju plana integriteta.

Izvor/foto: eKucevo