Pčelari Med 01

Ove godine za pčelare je predviđen podsticaj od 800 dinara po jednoj košnici

DRUŠTVO VESTI

Pčelari se takođe za subvencije prijavljuju putem onlajn platforme Eagrar, koja je u Srbiji nedavno zaživela. Ove godine za njih je predviđen podsticaj od 800 dinara po jednoj košnici.

Objavljen je i poseban pravilnik kojim se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu, po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ove podsticaje, saopštila je Uprava za agrarna plaćanja.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

Ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja i podnošenja elektronskog obrasca zahteva za ostvarivanje prava, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima zahteva, objavljuju se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar.