Vozacka

Papirnu dozvolu možete da zamenite preko interneta, a krajnji rok je 10. jun

Vesti

Do maja 2014. izdato je oko 2.155.000 novih vozačkih isprava, pri čemu je u tom trenutku još oko 3.385.000 vozača posedovalo staru dozvolu.

Zbog toga je odlučeno da se rok za zamenu produži do 2017.

Rok za zamenu starih, papirnatih vozačkih dozvola je 10. jun ove godine.
Zahtev je moguće podneti i preko interneta, ali samo ako imate kartični čitač.Za zamenu stare i dobijanje nove vozačke dozvole od dokumenata su vam potrebni lična karta i stara vozačka.

Ukoliko vam stara dozvola važi manje od 10 godina, zbog zdravstvenih razloga, potrebno je da za dobijanje nove vozačke dozvole priložite i lekarsko uverenje. Isto važi i ako je reč o vozačima starijim od 65 godina.

Lekarsko uverenje ne sme da bude starije od šest meseci.

Izdavanje nove vozačke dozvole, ukupno košta 1.576 dinara, a na ovaj iznos treba da dodate i troškove provizije za plaćanje u pošti ili banci.

Dozvolu možete da zamenite i preko interneta, tako što ćete onlajn podneti zahtev. Kada nova vozačka dozvola bude izrađena, dobićete informaciju gde možete i da je podignete.