Zabrana spaljivanja strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru

Obaveštavaju se pravna i odgovorna lica, preduzetnici i fizička lica da se, na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015), ZABRANjUJE spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Protiv lica koja se ne budu pridržavala ovog upozorenja biće pokrenut prekršajni […]

Opširnije